Wilsumer Berge
wilsumer berge

Privacyverklaring

AVG  Privacyverklaring

WB Resort GmbH gevestigd, Zum Feriengebiet 1, 49849 WILSUM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

WB Resort GmbH 
Zum Feriengebiet 1 
49849 WILSUM 
Telefon: +49(0) 5945995580 
E-Mail: info@wilsumerberge.de

Persoonsgegevens die wij verwerken

WB Resort GmbH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw opgegeven ID/paspoort nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wilsumerberge.de, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WB Resort GmbH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, aanbiedingen en eventuele nieuwtjes
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • WB Resort GmbH analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

WB Resort GmbH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WB Resort GmbH) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WB Resort GmbH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wat fiscaal verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

WB Resort GmbH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een factuurprogramma van

DATEV eG Nürnberg

Telefon: +49 911 319-0 
E-Mail: info@datev.de 
Sitz: 90429 Nürnberg, Paumgartnerstr. 6 - 14 
Registergericht Nürnberg, GenReg Nr. 70 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
 DE 133546770

Dit wordt vervolgens verwerkt door onze accountant,

Veddeler & Partner Uelsen
Neuenhauser Straße 12
49843 Uelsen
info@veddeler-partner.de
Telefoon: 05942 9292-0

Uw gegevens komen via de digitale weg bij;

Finanzamt Bad Bentheim
Heinrich-Böll-Str. 2, 48455 Bad Bentheim
Postfach: 12 62, 48443 Bad Bentheim 
Telefon: (05922) 970 - 0 
Ons digitale netwerk, hosting, boekingssysteem en website wordt verzorgd door;

Booking Experts
Het Eeftink 11-12
7541WH Enschede
088 - 11 68 901
support@bookingexperts.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WB Resort GmbH gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees hier het Privacy Beleid van cookies door Google.

Camera toezicht

Wij zetten cameratoezicht in om de veiligheid en bezittingen van onze gasten te waarborgen.

Rechten gasten en werknemers

Voordat onze gasten naar binnen gaan, kunnen zij zien dat er cameratoezicht is d.m.v. een bordje zie onderstaand.

Daarnaast geeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de volgende privacyrechten aan betrokkenen:

 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WB Resort GmbH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wilsumerberge.de 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
WB Resort GmbH wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 
Dit bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft. Een overzicht van toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WB Resort GmbH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wilsumerberge.de

Alvast bedankt voor uw medewerking!