Wilsumer Berge
wilsumer berge

Algemene voorwaarden

Parkreglement

Dit parkreglement is opgesteld om het verblijf van u en andere parkgasten zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Het juist naleven van dit parkreglement waarborgt de veiligheid van u en onze gasten, wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip.

 • Alle gasten dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie.
 • De regels in dit reglement gelden ook voor uw bezoek. Na 22:30 uur is het voor uw bezoek niet meer toegestaan op het park te verblijven. 
 • Bezoekers dienen hun auto te parkeren op de centrale parkeerplaats voor de slagbomen.
 • Logés dienen zich bij aankomst aan te melden bij de receptie. Zij dienen het geldende logé tarief te betalen. 
 • Op uw kampeerplaats is het toegestaan 1 auto te parkeren. Wij activeren maximaal 1 kenteken per plaats. Parkeren op lege kampeerplaatsen en op of langs wegen is niet toegestaan. 
 • De slagbomen zijn gesloten tussen 22:30 uur en 07:30 uur.
 • Op het park geldt een maximum snelheid van 10 km/u voor voertuigen.
 • Van onze gasten wordt verwacht dat u rekening houdt met andere gasten op het park. Bij terugkerende overlast kunnen overlastgevers worden verwijderd van het park zonder restitutie van reeds betaalde stagelden.
 • Op het park is op diverse plekken cameratoezicht.
 • Het is niet toegestaan radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan andere campinggasten of omwonenden. 
 • Tussen 22:30 uur en 07:30 uur heerst er nachtrust op het park. Het is in dat tijdsbestek niet toegestaan om met voertuigen te rijden en geluidsdragers mogen buiten uw kampeermiddel niet meer hoorbaar zijn. 
 • Het is voor gasten en bezoekers niet toegestaan om met scooters, snorfietsen en quads over het park te rijden.
 • Het vliegen met drones is niet toegestaan. 
 • Honden zijn, tegen het geldende tarief, van harte welkom. Zij dien echter altijd (kort) te zijn aangelijnd. Honden mogen niet worden uitgelaten op het strand en mogen alleen zwemmen in de daarvoor bestemde hondenvijver. Iedere verontreiniging dient direct opgeruimd te worden, dat kan doormiddel van de door ons ter beschikking gestelde depodog zakjes. Honden zijn niet toegestaan in de receptie. 
 • Het is niet toegestaan om uw kampeerplaats af te bakenen met een hekje, in welke vorm dan ook. 
 • Open vuur is verboden op het gehele park. Het is wel toegestaan vuurkorf te gebruiken. 
 • Het is toegestaan te barbecueën mits de volgende regels in acht worden genomen:
  o    Gebruik een veilige barbecue die van de grond af staat.
  o    Bij gebruik van een kolenbarbecue dient u erop te letten dat de kolen geheel uitgebrand zijn alvorens ze in de vuilcontainer te deponeren. Het is niet toegestaan uitgebrande kolen in bosjes of op velden te deponeren. 
  o    Houd altijd bluswater in de buurt van uw barbecue en vuurkorf.
  o    Gebruik nooit licht ontvlambare vloeistoffen om een barbecue aan te maken.
  o    Bij extreme droogte zal barbecueën en het gebruik van vuurkorven worden verboden 
  door overheden en/of het management. 
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen op onze terrassen en in onze horecagelegenheden. 
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan bij de horecagelegenheden en uw accommodatie. 
 • Het besturen van voertuigen onder invloed van alcohol en/of drugs is op het gehele park ten strengste verboden. 
 • Het gebruik en in het bezit hebben van drugs is op het park niet toegestaan.
 • Het is op de kampeerplaatsen niet toegestaan een hekwerk te maken om uw plek. 
 • Het gebruik van afvalzakken is verplicht. Volle afvalzakken kunt u deponeren in de hiervoor bestemde containers. Vuil, papier en glas worden apart ingezameld. Het is niet toegestaan grofvuil te storten op het park, dit kunt u storten bij de afvalverwerker in Wilsum. 
 • Bij verontreiniging of beschadiging van het terrein, de opstallen en/of beplanting wordt u aansprakelijk gesteld voor de kosten. 
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met de receptie uw kampeerplek over te dragen aan anderen.
 • U dient uw kampeermiddel op de gereserveerde plek te plaatsen. Foutief geplaatste kampeermiddelen dienen te worden geplaatst. Bij twijfel kunt u zich melden bij de receptie en helpen wij u graag. 
 • Het is niet toegestaan twee of meer kampeermiddelen met een voortent of partytent te verbinden.
 • Het gebruik van onze (speel)faciliteiten is op eigen risico.
 • Wilsumer Berge is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, schade of vernieling van uw eigendommen. Wij adviseren u met klem om geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten. 
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie van de betaalde kampeerkosten plaats.
 • Bij het niet naleven dan dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen van het terrein, zonder restitutie van betaalde kosten. 
*Wilsumer Berge Resort GmbH heeft ten alle tijden het recht om wijzigingen in kosten en parkregels door te voeren.

Huisregels voor u en uw hond

Honden zijn toegestaan op onze campingplaats, maar er zijn een aantal regels waar u zich als hondeneigenaar aan dient te houden. Dit is uiteraard om de leefbaarheid en hygiëne op onze campingplaats te waarborgen, maar ook om de weilanden en gewassen van onze buren te beschermen.

 • Uitlaten het liefst buiten het campingterrein.
 • Houd uw hond kort aangelijnd op weg naar buiten.
 • Draag duidelijk een poepzakje bij u of gebruik onze Depodog dispenser zakjes bij de afval bakken.
 • Ruim een ongelukje direct op.
 • Zakjes zijn eventueel te verkrijgen bij onze receptie.
 • Het is raadzaam niet uw jonge kinderen de hond te laten uitlaten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw hond!
 • Houd uw hond ook op de kampeerplaats aangelijnd. Niet iedereen is even gecharmeerd van uw huisdier.
 • Honden zijn verboden in de winkel. Dit is omdat dit een ruimte is waar voedsel bereidt wordt.
 • Verder zijn honden niet toegestaan op ons strand en in het zwemwater, bij de speeltuinen, onze huuraccommodaties en sanitair gebouwen.

Annuleringsvoorwaarden:

Uiteraard verheugt u zich op uw vakantie, maar het kan gebeuren dat u uw vakantie helaas moet annuleren. Wilsumer Berge werkt met de volgende annuleringsvoorwaarden:

Zodra u uw boeking bij ons heeft bevestigd, telefonisch, online of bij ons in de receptie, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden staat onder meer dat wij na een annulering kosten zullen berekenen, ongeacht de reden van annuleren. Deze kosten lopen op naarmate de datum van aankomst nadert, hoe dichter bij de datum van aankomst de annulering plaatsvindt, hoe geringer wordt de kans dat wij uw plek alsnog kunnen verhuren in het door u gekozen tijdsbestek, daarnaast hebben andere gasten geen mogelijkheid gehad om de plaats te reserveren. 

 • Langer dan 42 dagen voor aankomst | 30 % van de boekingsprijs
 • Van 42 tot 28 dagen voor aankomst | 60 % van de boekingsprijs
 • Korter dan 28 dagen voor aankomst | 90 % van de boekingsprijs
 • Tot op de dag van aankomst | 100 % van de boekingsprijs

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten, deze worden aangeboden door uw verzekeringsadviseur, bank of ANWB.

AVG  Privacyverklaring 

WB Resort GmbH gevestigd, Zum Feriengebiet 1, 49849 WILSUM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
WB Resort GmbH 
Zum Feriengebiet 1 
49849 WILSUM 
Telefon: +49(0) 5945995580 
E-Mail: info@wilsumerberge.de   

Persoonsgegevens die wij verwerken 
WB Resort GmbH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Uw opgegeven id/paspoort nummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wilsumerberge.de, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
WB Resort GmbH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, aanbiedingen en eventuele nieuwtjes 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • WB Resort GmbH analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
WB Resort GmbH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WB Resort GmbH) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
WB Resort GmbH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wat fiscaal verplicht is. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
WB Resort GmbH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een factuurprogramma van  

DATEV eG, Nürnberg 

Telefon: +49 911 319-0 
E-Mail: info@datev.de 
Sitz: 90429 Nürnberg, Paumgartnerstr. 6 - 14 
Registergericht Nürnberg, GenReg Nr. 70 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
 DE 133546770  

Dit wordt vervolgens verwerkt door onze accountant,

Veddeler & Partner Uelsen
Neuenhauser Straße 12
49843 Uelsen
info@veddeler-partner.de
Telefoon: 05942 9292-0

Uw gegevens komen via de digitale weg bij;  

Finanzamt Bad Bentheim
Heinrich-Böll-Str. 2, 48455 Bad Bentheim
Postfach: 12 62, 48443 Bad Bentheim 
Telefon: (05922) 970 - 0 

Ons digitale netwerk, hosting, boekingssysteem en website wordt verzorgd door;

Booking Experts
Het Eeftink 11-12
7541WH Enschede
088 - 11 68 901
support@bookingexperts.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
WB Resort GmbH gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Camera toezicht
Wij zetten cameratoezicht in om de veiligheid en bezittingen van onze gasten te waarborgen. 

Rechten gasten en werknemers
Voordat onze gasten naar binnen gaan, kunnen zij zien dat er cameratoezicht is d.m.v. een bordje zie onderstaand.

Daarnaast geeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de volgende privacyrechten aan betrokkenen:

 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WB Resort GmbH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wilsumerberge.de 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

WB Resort GmbH wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Dit bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft. Een overzicht van toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
WB Resort GmbH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wilsumerberge.de 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking!