Wilsumer Berge
wilsumer berge

Parkreglement Wilsumer Berge

Parkreglement 

Dit parkreglement is opgesteld om het verblijf van u en andere parkgasten zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Het juist naleven van dit parkreglement waarborgt de veiligheid van u en onze gasten, wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip.

 • Alle gasten dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie.
 • De regels in dit reglement gelden ook voor uw bezoek. Na 22:30 uur is het voor uw bezoek niet meer toegestaan op het park te verblijven. 
 • Bezoekers dienen hun auto te parkeren op de centrale parkeerplaats voor de slagbomen.
 • Logés dienen zich bij aankomst aan te melden bij de receptie. Zij dienen het geldende logé tarief te betalen. 
 • Op uw kampeerplaats is het toegestaan 1 auto te parkeren. Wij activeren maximaal 1 kenteken per plaats. Parkeren op lege kampeerplaatsen en op of langs wegen is niet toegestaan. 
 • De slagbomen zijn gesloten tussen 22:30 uur en 07:30 uur.
 • Op het park geldt een maximum snelheid van 10 km/u voor voertuigen.
 • Van onze gasten wordt verwacht dat u rekening houdt met andere gasten op het park. Bij terugkerende overlast kunnen overlastgevers worden verwijderd van het park zonder restitutie van reeds betaalde stagelden.
 • Op het park is op diverse plekken cameratoezicht.
 • Het is niet toegestaan radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan andere campinggasten of omwonenden. 
 • Tussen 22:30 uur en 07:30 uur heerst er nachtrust op het park. Het is in dat tijdsbestek niet toegestaan om met voertuigen te rijden en geluidsdragers mogen buiten uw kampeermiddel niet meer hoorbaar zijn. 
 • Het is voor gasten en bezoekers niet toegestaan om met scooters, snorfietsen en quads over het park te rijden.
 • Het vliegen met drones is niet toegestaan. 
 • Honden zijn, tegen het geldende tarief, van harte welkom. Zij dien echter altijd (kort) te zijn aangelijnd. Honden mogen niet worden uitgelaten op het strand en mogen alleen zwemmen in de daarvoor bestemde hondenvijver. Iedere verontreiniging dient direct opgeruimd te worden, dat kan doormiddel van de door ons ter beschikking gestelde depodog zakjes. Honden zijn niet toegestaan in de receptie. 
 • Het is niet toegestaan om uw kampeerplaats af te bakenen met een hekje, in welke vorm dan ook. 
 • Open vuur is verboden op het gehele park. Het is wel toegestaan vuurkorf te gebruiken. 
 • Het is toegestaan te barbecueën mits de volgende regels in acht worden genomen:
  o    Gebruik een veilige barbecue die van de grond af staat.
  o    Bij gebruik van een kolenbarbecue dient u erop te letten dat de kolen geheel uitgebrand zijn alvorens ze in de vuilcontainer te deponeren. Het is niet toegestaan uitgebrande kolen in bosjes of op velden te deponeren. 
  o    Houd altijd bluswater in de buurt van uw barbecue en vuurkorf.
  o    Gebruik nooit licht ontvlambare vloeistoffen om een barbecue aan te maken.
  o    Bij extreme droogte zal barbecueën en het gebruik van vuurkorven worden verboden 
  door overheden en/of het management. 
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen op onze terrassen en in onze horecagelegenheden. 
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan bij de horecagelegenheden en uw accommodatie. 
 • Het besturen van voertuigen onder invloed van alcohol en/of drugs is op het gehele park ten strengste verboden. 
 • Het gebruik en in het bezit hebben van drugs is op het park niet toegestaan.
 • Het is op de kampeerplaatsen niet toegestaan een hekwerk te maken om uw plek. 
 • Het gebruik van afvalzakken is verplicht. Volle afvalzakken kunt u deponeren in de hiervoor bestemde containers. Vuil, papier en glas worden apart ingezameld. Het is niet toegestaan grofvuil te storten op het park, dit kunt u storten bij de afvalverwerker in Wilsum. 
 • Bij verontreiniging of beschadiging van het terrein, de opstallen en/of beplanting wordt u aansprakelijk gesteld voor de kosten. 
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met de receptie uw kampeerplek over te dragen aan anderen.
 • U dient uw kampeermiddel op de gereserveerde plek te plaatsen. Foutief geplaatste kampeermiddelen dienen te worden geplaatst. Bij twijfel kunt u zich melden bij de receptie en helpen wij u graag. 
 • Het is niet toegestaan twee of meer kampeermiddelen met een voortent of partytent te verbinden.
 • Het gebruik van onze (speel)faciliteiten is op eigen risico.
 • Wilsumer Berge is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, schade of vernieling van uw eigendommen. Wij adviseren u met klem om geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten. 
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie van de betaalde kampeerkosten plaats.
 • Bij het niet naleven dan dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen van het terrein, zonder restitutie van betaalde kosten.