Campingreglement Wilsumer Berge

 • Alle gasten dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie.
 • De regels in dit reglement gelden ook voor uw bezoek. Na 22:30 uur is het voor uw bezoek niet meer toegestaan op het park te verblijven. U bent hiervoor verantwoordelijk.
 • Bezoekers dienen hun auto te laten staan op de centrale parkeerplaats voor de slagbomen.
 • Logés dienen zich bij aankomst aan te melden bij de receptie. Zij betalen het geldende logé tarief.
 • Het is toegestaan 1 auto op uw kampeerplaats te hebben staan. Parkeren op leegstaande kampeerplekken en op of langs de doorgaande wegen is niet toegestaan.
 • De slagbomen zijn gesloten tussen 22:30 uur ’s avonds en 07:30 uur ’s morgens.
 • Op het terrein geldt een maximum snelheid van 10 km/h (stapvoets) in verband met alle spelende kinderen.
 • Iedere gast en bezoeker van Wilsumer Berge dient zich te gedragen en is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag. Er wordt van u verwacht dat u rekening houdt met andere gasten op de camping.
 • Wees u ervan bewust dat op diverse plekken toezicht wordt gehouden middels camera’s.
 • Muziek is toegestaan, mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere gasten.
 • Tussen 23:00 uur en 07:30 uur heerst er nachtrust op het terreinEr mag dan geen muziek meer hoorbaar zijn, en er mogen vanaf 22:30 geen auto’s meer over het terrein rijden.
 • Het is voor gasten en bezoekers niet toegestaan om met scooters, snorfietsen en quads over het terrein te rijden.
 • Honden zijn, tegen het geldende tarief, van harte welkom! Zij dienen echter te allen tijde aangelijnd te zijn en mogen niet uitgelaten worden op het strand of zwemmen in het recreatiewater. Iedere verontreiniging dient direct opgeruimd te worden (zakjes zijn evt. verkrijgbaar bij de receptie). Honden zijn niet toegestaan in de campingwinkel en in onze accommodaties. Het niet naleven van deze regels kan tot gevolg hebben dat wij uw hond de toegang tot onze camping ontzeggen.
 • Open vuur is verboden op het gehele terrein. Een vuurkorf is wel toegestaan.Het is toegestaan te barbecueën mits de volgende regels in acht worden genomen:
  • – gebruik een veilige barbecue die van de grond afstaat.
  • – bij gebruik van een kolenbarbecue dient u erop te letten dat de kolen geheel
  • uitgebrand zijn alvorens ze in de vuilcontainer te werpen. Het is niet toegestaan de uitgebrande kolen achter de caravans te deponeren.
  • – houd altijd een emmer water bij de hand.
  • – gebruik nooit licht ontvlambare vloeistoffen om een barbecue aan te maken.
  • – bij extreme droogte is barbecueën verboden.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen bij de diverse horecagelegenheden. Dit geldt zowel voor binnen als op de terrassen.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan bij de horecagelegenheden of op de kampeerplek. Niet op het strand of elders op de camping.
 • Gebruik of in bezit hebben van drugs is verboden.
 • Het is op de toeristische plaatsen niet toegestaan een hekwerk te maken om uw plek.
 • Het gebruik van afvalzakken is verplicht. Volle afvalzakken kunt u deponeren in de hiervoor bestemde containers tegenover de receptie. Papier en glas worden apart verzameld. Het is niet toegestaan afval te deponeren in de vuilcontainers van het naastgelegen bedrijf WBR.
 • Op het strand en op de boulevard is fietsen niet toegestaan.
 • Bij verontreiniging of beschadiging van het terrein, de opstallen en/of de beplanting wordt u aansprakelijk gesteld voor de kosten.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met de receptie uw kampeerplek over te dragen aan anderen.
 • Het gebruik van onze (speel)faciliteiten is op eigen risico.
 • Wilsumer Berge is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, schade of vernieling van uw eigendommen. Wij adviseren u met klem om geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie van de betaalde kampeerkosten plaats.
 • Bij het niet naleven van dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen van het terrein, zonder restitutie van betaalde kampeerkosten.